Vzestupný paletizátor skupinového balení PET lahví

Pet lahve vstupují do paletizátoru ve výšce 1.000 mm.

Vzestupný paletizátor skupinového balení PET lahví

Zákazník:

VODAX a. s. – Slovensko

Stolová voda LUCKA bola za svoju vysokú kvalitu ocenené Zlatou medailou a Certifikátom ochrannej značky kvality SLOVAK GOLD. Toto ocenenie je udeľované slovenským výrobkom, ktorých kvalita je mimoriadna a porovnateľná so špičkovými svetovými výrobkami.

Požadavky zákazníka:

Zákazník řešil rostoucí zájem o  produkty firmy výstavbou nové stáčírny. Jako dodavatele „suché“ části plnící linky si zvolil naši firmu.

Záměrem výrobce kojenecké vody bylo automatizovat konec plnící linky za použití moderní technologie. Tomuto požadavku nejlépe vyhověl náš návrh řešení s  použitím vzestupného paletizátoru.

Naše řešení:

Vzestupný paletizátor AP 511

Automatické zařízení určené k  ukládání kartonů, skupinových balení či přepravek na paletu. Zboží vstupuje do stroje v  malé výšce cca. 1.000 mm a je šetrně uloženo pomocí přenášecího plechu. Výkon až 120 vrstev /hod.

 • Rámová koncepce stroje zajišťuje maximální tuhost a minimální zastavěnou plochu.
 • Rám stroje je svařen z ohýbaných profilů vyrobených z uhlíkové ocele.
 • Rám vedení přenášecí hlavy je uložen na čtveřici řetězů, které zajišťují jeho vertikální pohyb.
 • Paletovací hlava nese přenášecí plech umožňující přesné uložení balíků na paletu s možností vytváření mezer mezi kartony.
 • Paleta zůstává na místě a pohybuje se pouze přenášecí hlava.
 • Stroj je vybaven integrovaným vkladačem proložek, který podle předvolby vkládá mezi vrstvy zboží proložky ze zásobníku.
 • Proložky je nutno doplňovat do zásobníku ručně.
 • Dopravní výška produktu k  paletizaci je cca. 1000 mm.
 • Jednoduché a zároveň efektivní konstrukční řešení garantuje bezproblémovou a šetrnou manipulaci i s  těžkými produkty.
 • Stavebnicový princip umožňuje uspořádat agregáty dle nároku na optimální využití prostoru.
 • Zařízení splňuje příslušné směrnice EU o  strojích a zařízeních včetně kritérií dovolené hlučnosti.

Paletizace má pohyblivý stůl tvořený plechovou deskou. Výhodou tohoto systému je, že vzdálenost mezi vrstvami během ukládání je velmi malá, což umožňuje přesné dosednutí horní vrstvy na předchozí. Nad stolem je vystřeďovací zařízení, které zarovnává kompletní seřazenou vrstvu. Toto vystřeďovací zařízení je poháněno pneumatickými válci. Přesuvný stůl se vertikálně polohuje pomocí vozíku, který je uložený ve čtyřech vedeních upevněných na sloupech rámu paletizace. Pohon je zajištěn řetězy přes poháněná řetězová kola. Tak je zajištěna velká tuhost uložení stolu a vyloučena jakákoliv nestabilita při ukládání vrstev. Paleta pod agregátem se nachází na válečkovém dopravníku. Mezi jednotlivé vrstvy jsou vkládány proložky.

Datum realizace:

srpen 2005

Vzestupný paletizátor skupinového balení PET lahví