O společnosti

O společnosti

NABÍZÍME SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ VAŠEHO VÝROBNÍHO PROVOZU PŘI ZACHOVÁNÍ MINIMÁLNÍCH INVESTIC. Firma Atrima vznikla roku 2005 spojením 3 fyzických osob s dlouholetými zkušenostmi v  oboru manipulační techniky.   Firma se od svého vzniku dynamicky rozšiřuje.  Nyní zaměstnává okolo 45 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Díky jejich odbornosti dokážeme vyřešit i náročné realizace.

Sortiment a  zaměření

Společnost Atrima vyvíjí, navrhuje a realizuje kompletní linky na zakázku pro všeobecné strojírenství a  pro potravinářský, automobilový, lahvárenský a  dřevozpracující průmysl.

Nabízíme služby zaměřené na významné snížení provozních nákladů Vašeho výrobního provozu při zachování minimálních investic.

Hlavní produkty firmy tvoří paletizátory, depaletizátory, manipulátory, robotická pracoviště, vkladače, vykladače a  doprava zboží- dopravníky. Součástí hlavních produktů jsou jednotlivé samostatné celky – obraceče, převyšovače, elevátory a  točny, střídače směrů a  klapky, speciální zařízení – odvíčkovače, zavíčkovače a  kontrolní váhy.

Společnost Atrima je rozdělena na úseky konstrukce, výroby, servisu, obchodu, ekonomiky a  nákupu. Toto rozdělení plně zabezpečuje kvalitní, pružný, efektivní a soběstačný chod firmy.

Servisní služby

Rychlý a kvalitní záruční servis

V našich řešeních nabízíme našim klientům výhradně vysoce kvalitní a ověřené technologie spojené s  odbornou instalací. Přesto poskytování spolehlivého záručního servisu na všechny dodávky technologií považujeme za jeden ze základních stavebních kamenů našich služeb.

Pozáruční servis

Naše služby pro Vás prodejem, instalací technologie a  koncem záruční doby nekončí. Mimo záruční servis je pro nás samozřejmostí poskytování pozáručního servisu na všechny dodávky a  realizace. Ten považujeme za důležitou součást úspěšné dlouhodobé spolupráce.

GDPR

Pokud s  námi uzavřete smluvní vztah, budou zpracovány Vaše osobní údaje dle GDPR – nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a  Rady EU. Jedná se o  osobní údaje zpracovávané ze zákona, potřebné pro uzavření smluvního vztahu. Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a  dle zákona o  účetnictví a  archivaci dat.

Firemní hodnoty a vize:

  1. Spokojenost zákazníků s výrobky i servisem.

  2. Spokojenost zaměstnanců, přátelské pracovní vztahy a prostředí.

  3. Vysoká kvalita a spolehlivost našich výrobků a služeb.

  4. Bezpečnost až na prvním místě.

  5. Nabídnout zákazníkovi vždy nejlepší technické řešení, aby dosáhl nejvyšší možné efektivity výroby.

  6. Dlouhodobě se zaměřujeme na vědu a výzkum, a díky tomu se v oboru neustále zlepšujeme a využíváme nejnovější poznatky.

  7. Spolupracujeme s odbornými středními a vysokými školami na vývoji produktů.

  8. Poskytujeme stáže a programy pro studenty. Nabízíme spolupráci při tvorbě diplomové práce.