O společnosti

O společnosti

Společnost Atrima staví na ODPOVĚDNOSTI k zaměstnancům, zákazníkům, partnerům i životnímu prostředí. Vznikla roku 2005 spojením 3 fyzických osob s dlouholetými zkušenostmi v  oboru manipulační techniky.   Firma se od svého vzniku dynamicky rozšiřuje.  Nyní zaměstnává okolo 45 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců. Díky jejich odbornosti dokážeme vyřešit i náročné realizace.

 Sortiment a  zaměření

Společnost Atrima vyvíjí, navrhuje a realizuje kompletní linky na zakázku pro všeobecné strojírenství a  pro potravinářský, automobilový, spotřebitelský, drogistický, lahvárenský a  dřevozpracující průmysl.

Nabízíme služby zaměřené na významné snížení provozních nákladů Vašeho výrobního provozu při zachování minimálních investic.

Hlavní produkty firmy tvoří paletizátory, depaletizátory, manipulátory, robotická pracoviště, vkladače, vykladače a  doprava zboží- dopravníky. Součástí hlavních produktů jsou jednotlivé samostatné celky – obraceče, převyšovače, elevátory a  točny, střídače směrů a  klapky, speciální zařízení – odvíčkovače, zavíčkovače a  kontrolní váhy.

Společnost Atrima je rozdělena na úseky konstrukce, výroby, servisu, obchodu, ekonomiky a  nákupu. Toto rozdělení plně zabezpečuje kvalitní, pružný, efektivní a soběstačný chod firmy.

Servisní služby

Rychlý a kvalitní záruční servis

V našich řešeních nabízíme našim klientům výhradně vysoce kvalitní a ověřené technologie spojené s  odbornou instalací. Přesto poskytování spolehlivého záručního servisu na všechny dodávky technologií považujeme za jeden ze základních stavebních kamenů našich služeb.

Pozáruční servis

Naše služby pro Vás prodejem, instalací technologie a  koncem záruční doby nekončí. Mimo záruční servis je pro nás samozřejmostí poskytování pozáručního servisu na všechny dodávky a  realizace. Ten považujeme za důležitou součást úspěšné dlouhodobé spolupráce.

GDPR

Pokud s  námi uzavřete smluvní vztah, budou zpracovány Vaše osobní údaje dle GDPR – nařízení 2016/679 Evropského parlamentu a  Rady EU. Jedná se o  osobní údaje zpracovávané ze zákona, potřebné pro uzavření smluvního vztahu. Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a  dle zákona o  účetnictví a  archivaci dat.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (dodání zboží, zaslání informací o objednávce).
 • vedení účetnictví – jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • marketing – zasílání informačních e-mailů a pozvánek na veletrhy

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že tato data nám mohou poskytnout fakta pro zlepšení našich služeb.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

  Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: atrima@atrima.cz

Firemní hodnoty a vize:

 1. Spokojenost zákazníků s výrobky i servisem.

 2. Spokojenost zaměstnanců, přátelské pracovní vztahy a prostředí.

 3. Vysoká kvalita a spolehlivost našich výrobků a služeb.

 4. Bezpečnost až na prvním místě.

 5. Přátelské a korektní vztahy se všemi obchodními partnery

 6. Nabídnout zákazníkovi vždy nejlepší technické řešení, aby dosáhl nejvyšší možné efektivity výroby.

 7. Dlouhodobě se zaměřujeme na vědu a výzkum, a díky tomu se v oboru neustále zlepšujeme a využíváme nejnovější poznatky.

 8. Spolupracujeme s odbornými středními a vysokými školami na vývoji produktů.

 9. Poskytujeme stáže a programy pro studenty. Nabízíme spolupráci při tvorbě diplomové práce.