Třídící linka na přepravky s prázdnými lahvemi

Třídící linka přepravek.

Třídící linka na přepravky s  prázdnými lahvemi

Zákazník:

Pivovar Velké Popovice

Historické zmínky o  pivovaru Kozel sahají až do 14.  století a mnohé dokonce už tehdy chválí vysokou kvalitu tohoto piva.

V  roce 1870 koupil František Ringhoffer. Byl to starosta Smíchova a bohatý průmyslový magnát, který rád zdolával nové výzvy. Pivovar přebudoval s  velkým důrazem na moderní technologie a dal mu šanci na nový začátek.

V letošním 23. ročníku prestižní odborné soutěže Zlatý pohár PIVEX 2015 vystoupal Velkopopovický Kozel opět na nejvyšší stupně.
Obhájil loňské vítězství v kategorii Privilegium, v kategorii světlých ležáků získal druhé místo a v kategorii tmavých piv se stal absolutním vítězem. Celkově se do soutěže přihlásilo 13 pivovarů se 40 různými značkami piv.

Požadavky zákazníka:

Před vstupem přepravek s prázdnými lahvemi do vykladače rozdělit tok přepravek do dvou proudů. V prvním proudu požadované přepravky s požadovanými lahvemi, ve druhém proudu chybné přepravky nebo požadované přepravky s chybnými lahvemi.

Ve spolupráci s  firmou Recop jsme připravili třídící linku, která rozpoznává typ přepravky a typ a barvu lahví v  přepravce.

Naše řešení:

Zařízení slouží k  rozdělení toku přepravek s  prázdnými lahvemi do dvou proudů. V  prvním proudu jsou dopravovány přepravky, které odpovídají zvolenému sortimentu. To znamená, že přepravka odpovídá barvou, potiskem a velikostí zadanému sortimentu. Rovněž prázdné láhve v  přepravce odpovídají zvolenému sortimentu ať již svojí velikostí, tvarem či barvou. Ve druhém proudu jsou přepravky s prázdnými lahvemi, které neodpovídají zvolenému sortimentu. Tedy neodpovídá přepravka nebo lahve, které jsou v  přepravce umístěny.

Rozdělení toku do dvou proudů zajišťuje kontinuální rozřazovací dopravník, který získává informaci o  typu přepravky z inspektoru přepravek RECASORT 831.

Shodné přepravky pokračují přes rozřazovací dopravník a následně seřaďovací dopravník dále do plnící linky.

Neshodné přepravky jsou dopraveny na ruční pracoviště, kde jsou vadné přepravky buďto ručně vyřazeny, nebo jsou neshodné (vadné) lahve v  přepravce nahrazeny lahvemi požadovanými. Takto upravené přepravky jsou automaticky vřazeny do proudu přepravek.

Datum realizace:

25. července 2015

Třídící linka na přepravky s  prázdnými lahvemi