Sestupný paletizátor kartonů

Dva rámové paletizátory kartonů se společnými zásobníky palet, vybavené automatickým vkládáním proložek.

Sestupný paletizátor kartonů

Zákazník:

Mlékárna KUNÍN – Ostrava Martinov

Téměř 65 let dodáváme českým a slovenským zákazníkům mléčné výrobky nejvyšší kvality. Po celou dobu přísně dbáme na kvalitu vstupních surovin, neustále kontrolujeme kvalitu výrobních procesů, pečujeme o kvalitu výrobků. Ministerstvo zemědělství České republiky ocenilo naše výrobky udělením značky Klasa. Čtyřikrát jsme získali ocenění Dobrá značka v letech 2006, 2007, 2008 a 2009.

Požadavky zákazníka:

Mlékárna byla postavena před úkol nahradit stávající, technicky již nevyhovující paletizaci kartonů s  mlékem, novým zařízením.

Záměrem mlékárny bylo pořízení co možná nejmodernější dostupné technologie určené pro ukládání kartonů na paletu s  možností prokládat jednotlivé vrstvy kartonů papírovými proložkami. Tomuto požadavku nejlépe vyhověl náš návrh řešení depaletizace za použití dvojice rámových sestupných paletizátorů, které využívají výšky vstupních dopravníků.

Naše řešení:

Použili jsme dvojici rámových sestupných paletizátorů, které využívají společné dva zásobníky palet. Dopravu palet do paletizátorů jsem řešili za pomoci mezioperačního vozíku, tzv. dreziny.

Hlavní výhodou tohoto řešení je minimální zastavěná plocha a přesnost ukládání kartonů na paletu.
Univerzální zařízení určené k  ukládání kartonů, skupinových balení či přepravek na paletu. Zboží vstupuje do stroje ve větší výšce (2.000 mm a více) a je šetrně uloženo pomocí přenášecího plechu. Výkon až 200 vrstev /hod.

Konstrukce:
Kompaktní rámová konstrukce stroje s  přenášením vrstev produktů na paletu prostřednictvím přenášecího plechu.

  • Robustní rám stroje zajišťuje maximální tuhost a minimální zastavěnou plochu.
  • Rám je svařen z  ohýbaných profilů vyrobených z  uhlíkové ocele.
  • Paletovací hlavu tvoří přenášecí plech a vystřeďovací zařízení, které umožňují přesné ukládání s  možností vytváření mezer mezi produkty.
  • Paletovací hlava zůstává na místě, paleta se pod ní vertikálně pohybuje na výtahu.
  • Rám výtahu na paletu je uložen na čtveřici řetězů, které zajišťují jeho vertikální pohyb.
  • Stroj je vybaven integrovaným vkladačem proložek, který podle předvolby vkládá mezi vrstvy produktů proložky ze zásobníku.
  • Proložky je nutno doplňovat do zásobníku ručně.
  • Jednoduché a zároveň efektivní konstrukční řešení garantuje bezproblémovou a šetrnou manipulaci i s  těžkými produkty.
  • Stavebnicový princip umožňuje uspořádat agregáty dle nároku na optimální využití prostoru.
  • Zařízení splňuje příslušné směrnice EU o strojích a zařízeních včetně kritérií dovolené hlučnosti.

Technické parametry:

Použítí: na kartony, skupinová balení, přepravky a podobné zboží
Výkon: až 200 vrstev /hod
Typ palety: Europalety 1200 x 800 mm a všechny běžné velikosti
Proložky: Lepenkové proložky

Datum realizace:

10. prosince 2011

Sestupný paletizátor kartonů