Robotická paletizace sudů

Robotická  paletizace sudů

Komplexní řešení paletizace a depaletizace pro pivovarnický průmysl.

Naše výhody: SPOLEHLIVOST, KOMPLEXNOST, EFEKTIVITA, ŽIVOTNOST, SERVIS 

Díky instalaci robota lze přejít na  vícesměnný provoz  a při podstatně  snížených nákladech  velmi  výrazně navýšit kapacitu výroby, zvýšit produkcirozšířit distribuci výrobků  a budovat  silnější pozici na trhu.

 

Řešení: Systém musí automaticky rozpoznat který barel (30 or 50L) je poslán na linku k depaletizaci a který barel (30 or 50L) vystupuje z linku pro paletizaci.

VZV naváží prázdné sudy, dedablovač vždy posílá jen jednu paletu se sudy  na depaletizaci.

Základní popis Depaletizace a paletizace sudů, linka jede současně 30 i 50L sudy.

Roboticky se depaletují pouze nerezové sudy 30 a 50L, ostatní se depaletují ručně.

Výkon plniče Max. 120 sudů/ hod
Garantovaný výkon zařízení 120 sudů/ hod
Manipulované zboží – rozměry, hmotnosti, orientace Sudy 15, 30 a 50L nerezové

30L sudy plastové

Orientace na paletě, skladba palety. Nerezové sudy: 6 stejných sudů na paletě;  Dedablovač posílá vždy pouze jednu paletu se sudy k depaletizaci.

Robot paletuje sudy ve dvou režimech:

1.     Po jedné paletě se sudy (30 nebo 50L)

2.     Paletuje ve skladbě paleta-sud/paleta-sud

Počet produktů na vrstvě Jedna
Počet vrstev Jedna nebo dvě
Paleta – typ, rozměr, max. výška, orientace EUR

 

Robotická  paletizace sudů