Robotická paletizace kartonových přířezů

Dopravní systém robota pro paletování balíků kartonových přířezů.

Robotická paletizace kartonových přířezů

Zákazník:

THIMM Obaly, k. s., Všetaty

THIMM Packaging Vám nabízí obalová řešení šitá na míru a individuální koncepty z  vlnité lepenky.

Poradíme Vám a doprovodíme Vás po celé Evropě –  od prvního kroku až po hotový produkt. Ať se jedná o  transportní či maloobchodní obaly, reklamní nebo prodejní regálové obaly vyrobené přesně podle Vašich požadavků.

Požadavky zákazníka:

Se spuštěním nové výrobní linky pro kartonové přířezy vznikl požadavek na vybavení linky robotickým paletizátorem s  minimální zastavěnou plochou.

Požadavkem zákazníka bylo ukládání stohů kartonových přířezů na paletu EUR, nebo vytváření stohů přířezů a jejich transport do skladu bez palety.

Jednotlivé vrstvy přířezů je nutno prokládat papírovou proložkou. Velikost přířezu je variabilní.

Naše řešení:

Použili jsme průmyslový robot ABB, který jsme osadili přenášecí hlavou vlastní konstrukce.

Dopravní systém pro kartonové přířezy je navržen od výstupního zařízení společnosti THIMM (páskovací stroj) po stávající akumulační dopravníky před drezínou.

Z páskovacího stroje jsou balíky dopraveny pomocí modulárního dopravníku na točnu, která je schopna otočit balík kartonových přířezů o ±90° nebo o 180°. Otáčením balíků je možné vytvářet požadované skladby na seřazovacím stole, který je umístěn za otáčením. Po vytvoření příslušné řady balíků je tato přesunuta na odebírací stůl. Jakmile je vytvořena kompletní vrstva balíků, je dán impuls robotu, který celou vrstvu uchopí do přenašecí hlavy a přesune ji paletu. Paleta je dopravena na pokládací místo robota pomocí válečkového dopravníku. Dopravní systém je doplněn o vkladač a zásobník proložek. Proložky jsou vkladačem uchopeny v  zásobníku a uloženy na vrstvu balíků.

Dopravní systém robota, včetně vkladače proložek, je řízen pomocí průmyslového automatu, umístěného v  rozvaděči. Průmyslový automat komunikuje s  robotem po profibusu. Součástí je 6″ display.

Datum realizace:

25. září 2013

Robotická paletizace kartonových přířezů