Paletizace trejů s kelímky

Netradičně řešený paletizátor pro malé prostory. Možno použít všude tam, kam klasické paletizátory nevejdou.

Paletizace trejů s  kelímky

Zákazník:

Mlékárna KUNÍN – Ostrava Martinov

Téměř 65 let dodáváme českým a slovenským zákazníkům mléčné výrobky nejvyšší kvality. Po celou dobu přísně dbáme na kvalitu vstupních surovin, neustále kontrolujeme kvalitu výrobních procesů, pečujeme o kvalitu výrobků. Ministerstvo zemědělství České republiky ocenilo naše výrobky udělením značky KlasA. Čtyřikrát jsme získali ocenění Dobrá značka v letech 2006, 2007, 2008 a 2009.

Požadavky zákazníka:

Mlékárna byla postavena před úkol vyřešit v minimálním prostoru namáhavou a stereotypní práci novým zařízením.

Záměrem mlékárny bylo automatizovat konce výrobních linek ve velmi stísněných podmínkách a tím provést úsporu pracovních sil. Zároveň zde byl kladen důraz na použití moderní technologie. Tomuto požadavku nejlépe vyhověl náš návrh řešení paletizace za použití lineárního vedení, které svým koncepčním řešením šetří zastavěnou plochu.

Naše řešení:

Použili jsme lineární moduly s  trojicí teleskopických ramen. Každé rameno bylo osazeno přenášecím efectorem vlasní konstrukce Atrima. Jedno rameno obsluhuje vždy dvojici výrobních linek. Každá linky má dvojici ukládacích míst. Hlavní výhodou tohoto řešení je minimální zastavěná plocha a přesnost ukládání kartonů na paletu.

Paletizátor kartonů AP143 je tvořen lineárními moduly konstrukce Atrima. Modul AP- 6H zajišťuje pohyb přenášecí hlavy v  ose x (horizontální pohyb), teleskopický modul AP-6V-T zajišťuje pohyb v  ose y (vertikální pohyb). Na nosnících modulu AP-6V-T je připevněna přenášecí hlava. Hlava je tvořena tuhým rámem, na kterém je uchyceno vedení přenášecího plechu pro přenos kartonů. Energetické přívody pro obě osy pohybu jsou řešeny pomocí skládacích nosičů z  plastické hmoty.

Portálový manipulátor je proveden jako tuhý dvouosý systém pro montáž uchopovací hlavy. U portálového systému se jedná o  lineární portál velikosti AP – 6 firmy Atrima. Hlavní nosník má průřez 302 x 302mm, takže je velmi tuhý na ohyb a krut. Pohon vodorovné osy je pomocí ozubeného hřebene a pastorku.

Vertikální teleskopická osa pojíždí podél osy a je také tvořena tuhým profilem s  vodícím pojezdem. Kolejnice a ozubené hřebeny jsou vysoce přesné strojní součásti, které jsou koncipovány pro tichý provoz bez opotřebování.

Mazání manipulátoru – k  zajištění mazání ozubeného hřebene mazivem je namontován plstěný pastorek na pohyblivou osu. Mazací místa jsou označena a četnost mazání je popsána v  mazacím plánu stroje.

Datum realizace:

10. prosince 2006

Paletizace trejů s  kelímky