Paletizace PET lahví a skleněných lahví pro mlékárnu

Lineární paletizátor pro ukládání skupinových obalů se skleněnými lahvemi a s PET lahvemi na EUR paletu.

Paletizace PET lahví a  skleněných lahví pro mlékárnu

Zákazník:

BOHEMILK, a. s. , Opočno

Historie opočenské mlékárny se píše od roku 1936. Byla postavena v  srdci východních Čech dnešního Královehradeckého kraje. Zpracovává nejkvalitnější mléko z  podhůří Orlických hor, jedné z  nejméně ekologicky zněčištěných oblastí.
Od roku 2001 jsme držiteli certifikátu kvality ISO 9001:1994, které jsme v  roce 2004 transformovali na certifikát ISO 9001:2000. Od roku 2004 jsme držiteli certifikátu systému HACCP. Pro výrobu jogurtu jsme obdrželi certifikát bio.

Požadavky zákazníka:

Se spuštěním nové plnící linky pro plnění mléka do skleněných a  PET lahví vznikl požadavek na vybavení linky paletizátorem s  minimální zastavěnou plochou.
Záměrem mlékárny bylo pořízení co možná nejmodernější dostupné technologie určené pro ukládání PET lahví na paletu s  možností prokládat jednotlivé vrstvy kartonů papírovými proložkami. Tomuto požadavku nejlépe vyhověl náš návrh řešení paletizace za pomoci lineárních vedení.

Naše řešení:

Použili jsme lineární paletizátor s  přenášecí hlavou systém plech. Stroj umožňuje automatické vkládání proložek. Paletizační linka byla vybavena ovinovacím strojem.

Paletizátor je tvořen lineárními moduly konstrukce Atrima. Modul AP- 6H zajišťuje pohyb přenášecí hlavy v  ose x  (horizontální pohyb), teleskopický modul AP-6V-T zajišťuje pohyb v  ose y (vertikální pohyb). Na nosnících modulu AP-6V-T je připevněna přenášecí hlava. Hlava je tvořena tuhým rámem, na kterém je uchyceno vedení přenášecího plechu pro přenos kartonů. Energetické přívody pro obě osy pohybu jsou řešeny pomocí skládacích nosičů z   plastické hmoty. Portálový manipulátor je proveden jako tuhý dvouosý systém pro montáž uchopovací hlavy. U  portálového systému se jedná o  lineární portál velikosti AP – 6 firmy Atrima. Hlavní nosník má průřez 302 x 302 mm, takže je velmi tuhý na ohyb a  krut. Pohon vodorovné osy je pomocí ozubeného hřebene a  pastorku. Vertikální teleskopická osa pojíždí podél osy a  je také tvořena tuhým profilem s  vodícím pojezdem. Kolejnice a  ozubené hřebeny jsou vysoce přesné strojní součásti, které jsou koncipovány pro tichý provoz bez opotřebování.

 

Technické parametry:

Výkon zařízení:  3.000 lahví/ hod.
Zboží PET lahve, skleněné lahve
Řídící systém:  VIPA
Pneumatické prvky:  FESTO
Převodovky a motory  SEW

Datum realizace:

25. června 2013

Paletizace PET lahví a  skleněných lahví pro mlékárnu