Paletizace KEG sudů

Umožňuje paletovat až 300 sudů za hodinu při jejich současném otočení a opatření víčkem.

Paletizace KEG sudů

Zákazník:

Pivovar ZUBR Přerov

Přerovský pivovar Zubr získal nejvíc ocenění v  soutěži Zlatý pohár Pivex – pivo 2012. Zubr gold je absolutním vítězem soutěže. Nejlepším světlým ležákem je Zubr premium. Mezi světlými výčepními pivy porota vybrala Zubr gold. Přerovský pivovar má i  nejlepší kolekci.

Požadavky zákazníka:

Pivovar začal v  roce  2006 s  přípravami na výstavbu nové stáčírny. Její součástí je i  plnicí linka KEGů.

Záměrem pivovaru bylo pořízení co možná nejmodernější dostupné technologie určené pro plnění piva do  nerezových sudů KEG. Tomuto požadavku nejlépe vyhověl návrh řešení paletizace sudů za  použití průmyslového robotu.

Naše řešení:

Použili jsme šestiosý průmyslový robot. Robot s  ohledem na  požadovaný výkon zařízení provádí mimo vlastní paletizace sudů rovněž zavíčkování sudů a  jejich otočení. Hlavní výhodou tohoto řešení je ekonomičnost a minimální zastavěná plocha.

Společnost Atrima navrhla výkonné a technicky unikátní řešení paletizace za  použití průmyslového robotu. Výsledkem je 100% technologická účinnost paletizace, bezporuchový chod a bezpečnost práce.
IRB 460 e nejrychlejším paletizačním robotem na světě.

Vyjádření zaměstnance zákazníka:

Převzato z  www.zubr.cz – aktuality „Pivovar ZUBR otevřel novou stáčírnu a  centrální sklad“

Projekt nové stáčírny a  centrálního skladu v  areálu pivovaru si vyžádal celkem 140  milionů korun. Jedná se o  nejvyšší investici v  posledních 20-ti letech, která výrazně modernizuje stáčení piva do  sudů, plechovek a  PET lahví. Současně umožňuje nový režim skladování piva a  usnadňuje jeho následnou expedici.
Nová stáčírna, která byla spolu s  novým skladem slavnostně otevřena 16. června 2011, se nachází v jihovýchodní části areálu na místě již nevyužívaných objektů garáží a  ledovny. Její součástí je řada pozoruhodných technických řešení, v tuzemském pivovarnickém průmyslu zatím ojedinělých.
Patří k nim zejména depaletizace a  paletizace PET lahví a  plechovek pomocí robotických pracovišť i  komplexní manipulace se sudy, rovněž zjištěná roboty. Moderní zařízení umožňuje operativní regulaci výkonu, což je důležité zejména pro bezproblémové vykrývání sezónních špiček. Kompletní realizace, tzn. výstavba vlastního objektu včetně intalace technologií, trvala 18  měsíců.

Datum realizace:

15. listopadu 2011

Paletizace KEG sudů
Paletizace KEG sudů