Paletizace a depaletizace KEG

Špičkové pivo vyžaduje špičkovou technologii.

Paletizace a  depaletizace KEG

Zákazník:

Rodinný pivovar BERNARD a. s.

Rodinný pivovar BERNARD v  Humpolci dosáhl řady úspěchů a  každý rok na jeho kontě přibývají další prestižní ocenění. Se značkou BERNARD se můžete setkat nejenom v   celé České republice, ale i  v   mnoha dalších státech. V  roce 2009 výstav pivovaru poprvé překročil hranici 200 tisíc hl alkoholického a  nealkoholického piva.

Požadavky zákazníka:

Modernizace a  automatizace začátku a  konce plnicí linky KEG sudů s   výkonem 300 sudů za hodinu.

Záměrem pivovaru bylo pořízení co možná nejmodernější dostupné technologie určené pro paletizaci a  depaletizaci sudů KEG. Technologie musí umožňovat na straně depaletizace destohování palet, kontrolu fitinku a  odvíčkování sudů. Na straně paletizace byl požadavek na kontrolu těsnosti fitinku před zavíčkováním, zavíčkování sudů, paletování sudů. Nedílnou součástí paletizace je požadována fixace sudů na paletě, aplikace etikety A5, stohování palet. Tomuto požadavku nejlépe vyhověl návrh řešení paletizace sudů za použití průmyslového robotu.

Naše řešení:

Použili jsme dvojici šestiosých průmyslových robotů.

Paletizační robot s  ohledem na požadovaný výkon zařízení provádí mimo vlastní paletizace sudů rovněž kontrolu těsnosti fitinku, zavíčkování sudů a  jejich otočení. Hlavní výhodou tohoto řešení je ekonomičnost a  minimální zastavěná plocha.

Depaletizační robot mimo depaletizaci sudů provádí i   kontrolu fitinku, odvíčkování a  otočení sudů.

Společnost Atrima navrhla výkonné a technicky unikátní řešení paletizace za použití průmyslového robotu. Výsledkem je 100% technologická účinnost paletizace, bezporuchový chod a  bezpečnost práce.
KR 240 R2500 prime (KR QUANTEC prime) Typ KR 240 R2500 prime je speciálně optimalizovaný pro maximální úsporu místa, hustotu instalace a  různé možnosti montáže, má mezní zátěž až 240 kg a  dosah až 2 500 mm.

Datum realizace:

11.  března 2016

Paletizace a  depaletizace KEG
Paletizace a  depaletizace KEG