Manipulátor pro obsluhu lisu

Zařízení automaticky vkládá a orientuje polotovary do hydraulického lisu.

Manipulátor pro obsluhu lisu

Zákazník:

Frauenthal Hustopeče

Výroba a  prodej: vzduchojemy pro nákladní automobily a  zemědělské stroje, povrchové úpravy – zink- fosfátování dutých těles, práškové lakování vnitřních i  vnějších povrchů, tryskání, tlakové zkoušky nádob 1 – 40 atmosfér, objem 1 – 100 l, svařování MIG, TIG, poloautomaty, tváření, lisování hydraulickými lisy do  400 t, hlubokotažné lisování, stříhání plechu, značení výrobků INKJET, airtank.

Požadavky zákazníka

Zákazník potřebuje vyřešit automatické zakládání dna vzdušníků do  lisu a  jejich automatické vyjmutí po  ukončení operace.

Záměrem zákazníka byla náhrada nevyhovujícího robotického pracoviště moderním, automatickým jednoúčelovým zařízením.

Naše řešení:

Dna vzdušníku jsme navrhli vkládat za pomoci dvouosého manipulátoru se svíracími kleštinami.

Dno vzdušníku vjíždí do  manipulátoru po  válečkovém dopravníku. Přes vstupní klapku je dopraveno na  zvedací dopravník. Zvedací dopravník vyzdvihne dno do  uchopovací výšky. Zde je dno uchopeno kleštinami. Manipulátor otočí dno o 180 stupňů a  vloží do  lisu.

Datum realizace:

26.8.2014

Manipulátor pro obsluhu lisu