Depaletizátor nových lahví

Zákazník potřeboval vyřešit depaletování nových lahví - 0,5 l a 0,33 l a jejich přísun do plnící linky s výkonem 28.000 lahví/ hod.

Depaletizátor nových lahví

Zákazník:

Pivovar Samson

Českobudějovický Pivovar Samson předpokládá, že svou výrobu v  roce 2012 meziročně zvýší asi o  15 procent. Loni pivovar uvařil kolem 160.000 hektolitrů pěnivého moku. V rozhovoru pro ČTK to uvedl ředitel pivovaru Pavel Homolka. Společnost vznikla loni oddělením od Budějovického měšťanského pivovaru. Ten následně letos koupil americký pivovarský gigant Anheuser-Busch.

Požadavky zákazníka:

Pivovar byl postaven před úkol automatizovat depaletizaci lahví na vstupu do plnící linky. Úkolem bylo odstranění namáhavé fyzické práce a zvýšení technologické účinnosti.

Záměrem pivovaru bylo pořízení co možná nejmodernější dostupné technologie určené pro depaletizování lahví s  možností automatického snímání proložek, jejich ukládání do zásobníku. Požadavkem bylo doplnění depaletizátoru o dopravníky palet a zásobník palet.

Naše řešení:

Použili jsme sestupný paletizátor s  automatickým snímáním proložek. Součástí paletizátoru jsou vstupní dopravníky palet, zásobník proložek a palet. Hlavní VÝHODOU tohoto řešení je minimální zastavěná plocha a vysoká technologická účinnost zařízení.

Jedná se o zařízení rámové koncepce vybavené přídržným ramenem. Celý systém se skládá z  výtahu, bočního rovnání, dopravníku palet, čelního rovnání, shrnování vrstvy, zadního rovnání, dorazového plechu, dorazové stěny, zarážky palet, snímače proložek a zásobníku palet. Navazuje odsunový stůl. Depaletizátor odebírá lahve z  palety po jednotlivých vrstvách shrnováním, za současného přidržování proložky pod shrnovanou vrstvou a všech zbylých spodních vrstev lahví pomocí přidržovacího rámu. Tímto je umožněna vysoká rychlost shrnování.

Stavebnicová konstrukce dovoluje v největší možné míře přizpůsobit konečné provedení stroje požadavkům a prostorovým možnostem zákazníka. Systém lze i nadále doplňovat či rozšiřovat o nové prvky.

Celé zařízení je z  bezpečnostních důvodů oploceno.

Datum realizace:

10. srpna 2006

Depaletizátor nových lahví