Chladící linka pro zinkovnu

Chlazení pozinkovaného materiálu je navrženo systémem jeho vysypání do chladící vany, opatřené vynášecím dopravníkem.

Chladící linka pro zinkovnu

Zákazník:

Signum Hustopeče

Společnost SIGNUM působí na českém trhu již od roku 1991. K  našim hlavním činnostem patří povrchová úprava žárovým zinkováním a žárovým odstředivým zinkováním, zákazníkům tuto službu nabízíme v  pěti českých a dvou slovenských závodech. Zajišťujeme také třívrstvé povlakování ocelových trubek polyetylenem pro úložná potrubí a jsme významným dodavatelem ocelových konstrukcí.

Požadavky zákazníka:

Zákazník potřebuje vyřešit chlazení výrobků po žárovém zinkování. Výrobky jsou umístěny v  koších. Je potřeba je vychladit a odstranit nečistoty na jednotlivých dílech po zinkování.

Záměrem zinkovny bylo automatizovat konce galvanických linek ve stísněných podmínkách a tím provést úsporu pracovních sil. Rovněž byl kladen důraz na odstranění namáhavé práce a na zvýšení bezpečnosti zaměstnanců zinkovny. Tomuto požadavku nejlépe vyhovělo náše návrhované řešení.

Naše řešení:

Chlazení pozinkovaného materiálu, uloženého v  koších, je navrženo systémem jeho vysypání do chladící vany, opatřené redlerem ( vynášecím dopravníkem) a následujícím přemístěním pozinkovaného materiálu na pohyblivý žlab, který jej přesune do plechové palety.

Obsluha pomocí jeřábu položí koš s  pozinkovaným horkým materiálem na plošinku reverzačního dopravníku košů. Koš je po inicializaci tlačítka obsluhou automaticky přesunut k  obraceči, který vysype obsah koše do chladicí vany. Chladicí vana obsahuje chladicí koš z  děrovaného materiálu, umožňujícího propad drobných částic s  chladicí kapalinou na redler, který je umístěn pod chladicím košem. Pomocí redleru jsou tyto drobné částice vynášeny mimo chladicí vanu. Po časové prodlevě, jejíž délka je volitelná, je chladicí koš vytažen z  chladicí vany a následně otočen nad pohyblivý žlab, čímž dojde k vysypání obsahu chladicího koše – pozinkovaného materiálu do žlabu. Pohyblivý žlab přesune pozinkovaný materiál do plechové palety, umístěné pod pohyblivým žlabem. Součástí je odsávací box a elektropříslušenství, nutné pro řízení celého systému.

Datum realizace:

20. února 2013

Chladící linka pro zinkovnu