Komplexní balící linka PET lahví

Komplexní balící linka PET lahví

Připraveno k expedici: Výkonné robotické ukládání PET  lahví do připravených kartonů a jejich následná paletizace.

Základní popis Robotické ukládání lahví PET do připravených kartonů a následná paletizace.

Vkládání rožků palety při ovinování pomocí robotů.

Výkon plniče PET

 

8000 lahví/hodina = 8 palet/hod

4 palety/hod z  linky Mix PET

Garantovaný výkon zařízení 8000 lahví/hodina = 8 palet/hod

4 palety/hod z l inky Mix PET

Manipulované zboží – rozměry, hmotnosti, orientace na vstupu rozhraní Atrima Vstup lahví – volně ložené láhve na dopravníku.
Produkt Láhev 320 ml- 436 kg, 1 karton-15 ks, 5 vrstev, 1200 ks/paleta, 80 kartonů

Láhev 400 ml – 450 kg, 1 karton-12 ks, 6 vrstev, 1008 ks/paleta, 84 kartonů

Rozměry kartonů Karton pro láhve 400 ml a 320ml
Rozměry proložek

Proložka se nepokládá na prázdnou paletu

1100x750mm
Paleta – typ, rozměr, max. výška, orientace EUR
Ovinování s vkládáním papírových rožků pomocí dvou robotů ANO
Paletizační robot IRB 460-110/2.4 /
Roboty vkládání rožků IRB 1300-7/1.4
Změna sortimentu Automaticky