Robotická paletizace, dopravníky a lineární manipulátor

Robotická paletizace, dopravníky a lineární manipulátor

Expedujeme robotickou paletizaci bloků, dopravníky a lineární manipulátor pro automobilový průmysl.

Nahrazujeme těžkou manipulaci s  bloky.

Počet vrstev: 4