Vertikální dopravník palet

Vertikální doprava palet mezi různými výškovými úrovněmi výrobních linek.

Vertikální dopravník palet

Zákazník:

The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o., Rohatec

Candy Plus je dynamická a rychle se rozvíjející společnost, zabývající se výrobou cukrovinek, schopná konkurovat kvalitou i cenou výrobků. Candy Plus se zabývá výrobou a prodejem jak svých značek, tak věnuje také velkou pozornost rychle rostoucímu podnikání v  oblasti smluvní výroby.
V létě, v  roce 2004, firma získala areál někdejší továrny Maryša v  Rohatci v  jihovýchodní části České Republiky, pouhých 20km od dálnice Praha-Bratislava, tato poloha je výhodná pro silniční dopravu do všech částí Evropy.

Požadavky zákazníka:

Zvýšení produkce cukrovinek vyžadovalo doplnění výrobní linky o vyzrávací pece.

Tyto pece byly umístěny v  přízemí budovy a vznikla potřeba jejich vertikálního propojení s  výrobní linkou.

Naše řešení:

Použili jsme dvojici vertikálních dopravníku s  osvědčenou jednosloupovou koncepcí. Vertikální dopravník byl doplněn sadou speciálně vyvinutých řetězových dopravníků, které jsou schopny navážet a vyvážet palety z výrobního stroje.

Převyšovací dopravník je spojovacím článkem mezi jednotlivými dopravními systémy palet v různých podlažích. Umožňuje vertikálně dopravovat palety s nákladem až 900 kg.

Konstrukce:
Hlavní část převyšovacího dopravníku tvoří ocelový sloup čtvercového průřezu. Na tento fundamentální díl poskytujeme nejvyšší záruky kvality a přesnosti. Na stěnách sloupu jsou přišroubovány THK lineární vedení. Vozík je vyroben z 20 mm silné pevnostní oceli a je na něm ukotvena plošina s  jednou sekcí řetězového dopravníku s pohonem a brzdou.

Datum realizace:

25. listopadu 2013

Vertikální dopravník palet