Sestupný paletizátor trejů

Rámový paletizátor sestupný se spodním centrováním slože. Dodáváme paletizátor v celonerezovém provedení.

Sestupný paletizátor trejů

Zákazník:

FrieslandCampina Germany GmbH

Campina je ochranná známka společnosti Royal FrieslandCampina. FrieslandCampina naleznou miliony lidí ve více než sto zemích po celém světě na našich mléčných výrobcích, sýrech, másle a přísadách.

Požadavky zákazníka:

Zákazník byl postaven před úkol doplnit výrobní linku paletizaci trejů s  výrobky ze soji mlékem, jogurty, dezerty.

Záměrem zákazníka bylo pořízení co možná nejmodernější dostupné technologie určené pro ukládání trejů na paletu s  možností prokládat jednotlivé vrstvy kartonů papírovými proložkami. Zákazník rovněž požadoval řešit dopravu palet s  výrobky do chladírny. Tomuto požadavku nejlépe vyhověl náš návrh řešení paletizace za použití rámového sestupného paletizátoru, který byl doplněn elevátorem produktů.

Naše řešení:

Použili jsme osvědčenou koncepci sestupného rámového paletizátoru, který umožňuje v  době pokládání vrstvy na paletu srovnání spodní vrstvy a tím dosahuje přesného zapadnutí zámků trejů.

Univerzální zařízení určené k  ukládání kartonů, skupinových balení či přepravek na paletu. Zboží vstupuje do stroje ve větší výšce (2.400 mm a více) a je šetrně uloženo pomocí přenášecího plechu. Výkon až 200 vrstev /hod.

Konstrukce:
Kompaktní rámová konstrukce stroje s přenášením vrstev produktů na paletu prostřednictvím přenášecího plechu.

  • Robustní rám stroje zajišťuje maximální tuhost a minimální zastavěnou plochu.
  • Rám je svařen z  ohýbaných profilů vyrobených z  uhlíkové ocele.
  • Paletovací hlavu tvoří přenášecí plech a vystřeďovací zařízení, které umožňují přesné ukládání s  možností vytváření mezer mezi produkty.
  • Paletovací hlava zůstává na místě, paleta se pod ní vertikálně pohybuje na výtahu.
  • Rám výtahu na paletu je uložen na čtveřici řetězů, které zajišťují jeho vertikální pohyb.
  • Stroj je vybaven integrovaným vkladačem proložek, který podle předvolby vkládá mezi vrstvy produktů proložky ze zásobníku.
  • Proložky je nutno doplňovat do zásobníku ručně.
  • Jednoduché a zároveň efektivní konstrukční řešení garantuje bezproblémovou a šetrnou manipulaci i s  těžkými produkty.
  • Stavebnicový princip umožňuje uspořádat agregáty dle nároku na optimální využití prostoru.
  • Zařízení splňuje příslušné směrnice EU o strojích a zařízeních včetně kritérií dovolené hlučnosti.

Technické parametry:

Použítí: treje
Výkon: až 200 vrstev za  hodinu
Typ palety: Europalety 1200 x 800 mm a všechny běžné velikosti
Proložky: Lepenkové proložky

Datum realizace:

22. listopadu 2011

Sestupný paletizátor trejů