AP 112 sestupný paletizátor kartonů pro potravinářství

Výkonná sestupná paletizace kartonů s mraženou zeleninou AP 112 s elevátorem Qimarox.

AP 112 sestupný paletizátor kartonů pro potravinářství

VÝHODY : vysoký výkon, flexibilita, modulární konstrukce, minimální zastavěná plocha

POUŽITÍ: potravinářský, drogistický, spotřební průmysl.

Zařízení je složeno:

 • válečkový otáčecí stůl
 • destičkový dopravník
 • formovací stůl
 • přesouvače
 • separační kurtny
 • vkladač proložek
 • sestava výtahu
 • bezpečnostní pletiva

Základní specifikace

AP 112 Sestupná paletizace kartonů s elevátorem Qimarox
Výkon plniče 25 kartonů/min

1500 kartonů/hod

Garantovaný výkon stroje 25 kartonů/min

1500 kartonů/hod

Kartony Výška 100 – 350 mmVáha  5 – 13 kg
Orientace na pásu Krátkou stranou vpřed
Proložky – rozměr, počet na paletě  max. 3 na paletě
Paleta – typ, rozměr, max. výška, orientace EURO 800 x 1200, IND 1000 x 1200,

max. 2400 mm, 1300 kg

Přestavení stroje na různé sortimenty  Nastavení vedení kartonů ručně
Rozsah pracovních teplot +5°C až +40°C

Rozdělení stroje na logické části z  hlediska ovládání stroje

 • Okruh 1 – vstupní dopravníky trejů s elevátorem
 • Okruh 2 – Seřazovací dopravníky, přesouvače řady a vrstvy, horní rovnání a podtrhávací plech
 • Okruh 3 – výtah, vkladač proložek, doprava palet

    P18037

AP 112 sestupný paletizátor kartonů pro potravinářství