Dopravníky válečkové

Základním konstrukčním prvkem dopravníku je transportní váleček.

Dopravníky válečkové

Slouží k  dopravě a manipulaci s  kusovými předměty. Válečky jsou usazeny v  pevném rámu a tvoří souvislou dráhu. Základním konstrukčním prvkem dopravníku je transportní váleček. Jeho rozměry (délka, průměr), nosnost a materiálové provedení jsou vždy závislé na charakteru dopravovaného předmětu.

Válečkové dopravníky mohou být gravitační (nepoháněné) a poháněné.

Po gravitačních-nepoháněných dopravnících je předmět dopravován manuálně nebo jsou dopravníky osazeny pod úhlem a dopravovaný předmět se pohybuje samovolně pouze díky gravitaci.

Poháněné dopravníky jsou opatřeny pohonem, který prostřednictvím ozubených řemenů, válečkových řetězů či plochých pásů pohání jednotlivé válečky, které sílu dále přenášejí na dopravovaný předmět a uvádějí jej do pohybu.

Dopravníky válečkové