Dopravníky řetězové

Základním konstrukčním prvkem dopravníku je transportní řetěz.

Dopravníky řetězové

Slouží k  dopravě a manipulaci s  kusovými předměty. Řetězy jsou usazeny v  plastovém vedení a tvoří souvislou dráhu. Základním konstrukčním prvkem dopravníku je transportní řetěz. Jeho rozměry (délka, velikost), nosnost a materiálové provedení jsou vždy závislé na charakteru dopravovaného předmětu.

Dopravník je určen pro přepravu palet orientovaných napříč vůči směru pohybu. Paleta je nesena dvěma řetězy 16 B1, které ji podpírají pod krajními nosnými hranoly. Řetěz je veden v  podélném nosníku, který tvoří současně rám i vedení pro nosnou větev řetězu. Vratná větev prochází vnitřkem profilu, kde se posouvá po hranolu zajišťujícím minimální odpor. Jednotlivé nosníky dopravníku, které tvoří celkový rám, jsou spojeny příčkami. Navíc je rám opatřen stavitelnými nohami s  výkyvnou antivibrační patkou.

Dopravník je vyroben z  nosníků mat. 11 373 s  povrchovou úpravou polyuretanovým lakem. Převodová kola pohonu řetězů jsou opatřena cementováním pro vyšší životnost. Hřídele a namáhané části jsou z  oceli 11 600. Ložiska jsou opatřena prachovou ochranou 2RS. Rám je standardně opatřen 2 nátěry, za příplatek možnost práškového lakování nebo pozinkování. Barevný odstín dle přání.

Dopravníky řetězové