Depaletizce KEG sudů

Výkon 300 sudů za hodinu, včetně kontroly fitingu, přítomnosti víčka, odvíčkování a otočení sudů. Součástí zařízení je i dedablovač palet.

Depaletizce KEG sudů

Zákazník:

Pivovar ZUBR Přerov Přerovský pivovar Zubr získal nejvíc ocenění v soutěži Zlatý pohár Pivex –  pivo 2012. Zubr gold je absolutním vítězem soutěže. Nejlepším světlým ležákem je Zubr premium. Mezi světlými výčepními pivy porota vybrala Zubr gold. Přerovský pivovar má i  nejlepší kolekci.

Požadavky zákazníka:

Pivovar začal v  roce  2006 s  přípravami na  výstavbu nové stáčírny. Její součástí je i  plnící linka nerezových sudů KEG.

Záměrem pivovaru bylo pořízení co možná nejmodernější dostupné technologie určené pro plnění piva do  nerezových sudů KEG. Tomuto požadavku nejlépe vyhověl návrh řešení depaletizace sudů za  použití průmyslového robotu.

Naše řešení:

Použili jsme šestiosý průmyslový robot. Robot s  ohledem na  požadovaný výkon zařízení provádí mimo vlastní depaletizaci sudů rovněž manipulaci s  paletami, provádí kontrolu fitingu, kontroluje zda je sud zbaven víčka případně provede i  odvíčkování. Hlavní výhodou tohoto řešení je ekonomičnost řešení a  minimální zastavěná plocha.

Společnost Atrima navrhla výkonné a  technicky unikátní řešení depaletizace za  použití průmyslového robotu. Výsledkem je 100% technologická účinnost depaletizace, plynulý přísun sudů do plnící linky, bezporuchový chod a  bezpečnost práce.

IRB 460 –  nejrychlejší paletizační robot na  světě.

Vyjádření zaměstnance zákazníka:

Převzato z    www.zubr.cz – aktuality
Pivovar ZUBR otevřel novou stáčírnu a  centrální sklad

Projekt nové stáčírny a   centrálního skladu  v  areálu pivovaru si  vyžádal celkem 140  milionů korun. Jedná se  o  nejvyšší investici  v  posledních 20-ti letech, která výrazně modernizuje stáčení piva  do  sudů, plechovek  a  PET lahví. Současně umožňuje nový režim skladování piva  a  usnadňuje jeho následnou expedici. Nová stáčírna, která byla spolu  s  novým skladem slavnostně otevřena 16.  června 2011, se  nachází  v  jihovýchodní části areálu na  místě již nevyužívaných objektů garáží  a  ledovny. Její součástí je  řada pozoruhodných technických řešení,  v  tuzemském pivovarnickém průmyslu zatím ojedinělých. Patří k  nim zejména depaletizace  a  paletizace PET lahví a  plechovek pomocí robotických pracovišť  i  komplexní manipulace se  sudy, rovněž zjištěná roboty. Moderní zařízení umožňuje operativní regulaci výkonu, což je  důležité zejména pro bezproblémové vykrývání sezónních špiček. Kompletní realizace, tzn. výstavba vlastního objektu včetně intalace technologií, trvala 18  měsíců.

Datum realizace:

15.11.2011

Depaletizce KEG sudů