Depaletizace plechovek pomocí robota

Unikátní aplikace průmyslového robota při depaletizaci nových obalů na lahvárenských plnicích linkách.

Depaletizace plechovek pomocí robota

Zákazník:

Pivovar ZUBR Přerov

Přerovský pivovar Zubr získal nejvíc ocenění v  soutěži Zlatý pohár Pivex – pivo 2012. Zubr gold je absolutním vítězem soutěže. Nejlepším světlým ležákem je Zubr premium. Mezi světlými výčepními pivy porota vybrala Zubr gold. Přerovský pivovar má i nejlepší kolekci.

Požadavky zákazníka:

Pivovar začal v  roce 2006 s přípravami na výstavbu nové stáčírny. Její součástí je i plnící linky plechovek.

Záměrem pivovaru bylo pořízení co možná nejmodernější dostupné technologie určené pro stáčení piva do plechovek. Tomuto požadavku nejlépe vyhověl návrh řešení depaletizace plechovek za použití průmyslového robotu.

Naše řešení:

Použili jsme čtyřosý průmyslový robot. Robot s  ohledem na požadovaný výkon zařízení provádí mimo vlastní depaletizaci plechovek rovněž manipulaci s  paletami, kovovými rámečky a proložkami. Hlavní výhodou tohoto řešení je ekonomičnost řešení a minimální zastavěná plocha.

Společnost Atrima navrhla výkonné a technicky unikátní řešení depaletizace za použití průmyslového robotu. Výsledkem je 100% technologická účinnost depaletizace, plynulý přísun plechovek do plnící linky, bezporuchový chod a bezpečnost práce.

IRB 460 je nejrychlejším paletizačním robotem na světě.

Vyjádření zaměstnance zákazníka:

Převzato z  www.zubr.cz – aktuality „Pivovar ZUBR otevřel novou stáčírnu a centrální sklad“

Projekt nové stáčírny a centrálního skladu v areálu pivovaru si vyžádal celkem 140 milionů korun. Jedná se o nejvyšší investici v posledních 20-ti letech, která výrazně modernizuje stáčení piva do sudů, plechovek a PET lahví. Současně umožňuje nový režim skladování piva a usnadňuje jeho následnou expedici.
Nová stáčírna, která byla spolu s  novým skladem slavnostně otevřena 16. června 2011, se nachází v jihovýchodní části areálu na místě již nevyužívaných objektů garáží a ledovny. Její součástí je řada pozoruhodných technických řešení, v  tuzemském pivovarnickém průmyslu zatím ojedinělých.
Patří k nim zejména depaletizace a paletizace PET lahví a plechovek pomocí robotických pracovišť i  komplexní manipulace se sudy, rovněž zjištěná roboty. Moderní zařízení umožňuje operativní regulaci výkonu, což je důležité zejména pro bezproblémové vykrývání sezónních špiček. Kompletní realizace, tzn. výstavba vlastního objektu včetně intalace technologií, trvala 18 měsíců.

Datum realizace:

Depaletizace plechovek pomocí robota