Paletizace kartonů AP 112 pro potravinářství

Paletizace kartonů AP 112 pro potravinářství

Výkonná sestupná paletizace kartonů se zeleninou AP 112 s elevátorem Qimarox. VÝHODY: vysoký výkon, minimální zastavěná plocha, flexibilita… POUŽITÍ: potravinářský, drogistický, spotřební průmysl.

Základní specifikace AP 112 Sestupná paletizace kartonů s elevátorem Quimarox
Výkon plniče 25 kartonů/min
Garantovaný výkon stroje 25 kartonů/min
Orientace na pásu Krátkou stranou vpřed
Proložky – rozměr, počet na paletě  max. 3 na paletě
Paleta – typ, rozměr, max. výška, orientace EURO 800 x 1200, IND 1000 x 1200,

max. 2400 mm, 1300 kg

Přestavení stroje na různé sortimenty  nastavení vedení kartonů ručně
Rozsah pracovních teplot +5°C až +40°C