#Atrima sází budoucnost#

#Atrima sází budoucnost#

Společnost Atrima si uvědomuje důležitost životního prostředí. V rámci výzvy  MŽP 9/2019: “Sázíme budoucnost” na podporu zeleně ve městech a obcích jsme vysázeli okrasné sakury kvetoucí na jaře, světle zelené javory, kulovité katalpy i barevný javor. Dohromady jsme vysázeli 8 vzrostlejších listnatých stromů.

PROČ SÁZÍME STROMY:

 • Zvyšují kvalitu života v místě
 • Mají výrazně pozitivní vliv na zdraví obyvatel.
 • Ochlazují a zvlhčují vzduch.
 • Vytváří stín v rozpálených zastavěných částech měst a obcí, a tím snižují jeho teplotu.
 • Zachycují prach a jiné škodlivé látky
 • Po celý rok poskytují jedinečný domov celé řadě drobných živočichů, například ptákům, včelám, ostanímu hmyzu.
 • Jsou krásné! Ale nejen to, mají také nedocenitelný vliv na dobré klima.
 • Ve městech i krajině brání rychlému odtoku cenné vody po vydatných deštích.
 • Umí se pořádně poprat s CO2, který pumpujeme do ovzduší, a tím významně oteplujeme celou Zemi.

Projekt byl realizován za spoluúčasti Státního fondu životního prostředí České republiky.

 •  Výsadba 
 • Stav v květnu 2021